دفترچه تامین اجتماعی در بیمارستان‌های ملکی در آینده نزدیک حذف می شود

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه تیتر امشب با یادآوری ساده زیستی و رفتار انقلابی شهید رجایی و با هنر اظهار کرد: آرامش، تعادل رفتاری، ژرف اندیشی از خصوصیات بارز شهید باهنر بود.

وی افزود: شهید رجایی انقلابی تمام معنا بود، باورهای عمیق و محکم و استوار داشت ساده لباس می‌پوشید، قدرت را سکو برای جمع آوری مال نکرد و خویشاوند سالاری نیز در امور او نبود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۳ حوزه تعاون، کار و رفاه مکمل هم هستند گفت: شعار ما این است که با تعاون کار ایجاد کنیم و رفاه را افزایش دهیم و حتی می‌توان نام وزارتخانه را عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی نامید.

وی با مرور اقدامات وزارتخانه در ۲ سال گذشته تصریح کرد: شورای عالی رفاه را بعد از ۸ سال تشکیل دادیم و در سال گذشته ۳ جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل و علاوه بر جلسات فصلی و نیم فصلی،‌جلسات کمیسیون‌ها را نیز هر ماه تشکیل دادیم.

وی با انتقاد از سیاست رفاهی گذشته بیان کرد: سیاست رفاهی گذشته ایجاد رضایت موقت بود به طوریکه قدرت اقتصادی دولت برای پرداخت یارانه در نظر گرفته نمی‌شد، اما سعی کردیم برای رفاه مردم برنامه ریزی داشته باشیم. از این رو ۵ فقر را شناسایی کردیم که می‌توان به فقر آموزشی، مسکن، غذا، درمانی و امنیت از آینده اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای مبارزه با فقر غذایی تصریح کرد: ۲۰۰ هزار زن باردار و کودک را در معرض سوء تغذیه بودند شناسایی کردیم و توانستیم ۱۰ میلیون فر از طریق حمایت غذایی تحت پوشش قرار دهیم و ۱۲۰ هزار تومان ارزش غذایی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت که شامل کالری، پروتئین و ویتامین می‌شود را برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی افزود: در سال ۹۳ تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ مهد روستا را در مناطق مرزی بهزیستی تحت پوشش یک وعده غذای گرم قرار دادیم.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!